OZNAM:

Tyto stránky budou koncem srpna ukončené.

 Informace o mých akcích najdete na facebooku:

Ivana Jakubíková

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010725672715

             

Vztahy  -  Zdraví Svoboda Rodina

Jmenuji se Ivana Jakubíková.

Jsem  terapeutka a poradkyně - vztahy, zdraví, rodina, osobní a duchovní rozvoj, komunikace, lektorka seminářů, kurzů, přednášek a konzultantka pro týmy v oblati komunikace a spolupráce.

Podstatou mé práce je prožitková terapie, při které se díky rozpoznání a uvolnění negativních emocí, mohou začít prožívat pozitivní emoce jako je radost, smyslupnost a štěstí.

(https://www.thepositiveencourager.global/s-virginia-satir-pioneering-family-therapist-helped-people-grow/

Ivana Jakubíková

.

Vedu semináře, kurzy a přednášky na témata:

- podporující komunikace ve vztazích,

- emoce a vztahy, emoce a zdraví,

- vztahy mezi partnery a v rodině,

- rodiče a dospělé děti, zdraví a vztahy,

- způsoby harmonizace vztahů,

- čištění generačních zátěží,

- osobní krize a cesta ven, duchovní rozvoj...  

- způsoby práce v týmu, rozvoj spolupráce v kolektivu, komunikace v týmu, 

- osobní rozvoj pro učitelky, vliv profese učtelky na partnerství, a jiné.

.

Individuální terapie a poradenství se týká všech druhů problémů

s cílem dosáhnout:

*  psychické stability, pocitu jistoty a klidu u dospělých i dospívajících

*  podporujících vztahů mezi partnery i v rodině, spolupráce i v kolektivu,

*  harmonizace vztahů mezi dcerou, synem a rodiči,

*  uvolnění různých strachů, úzkostí a napětí,

*  zlepšení zdraví, spokojenosti a celkové harmonie,

*  zlepšení toku energie a hojnosti

*  zvýšení osobního úspěchu v práci i v životě.

*

Které  problémy  řešíme  nejčastější?

∗   máma  kontroluje a posuzuje život dospělé dcery

∗   máma připoutala syna k sobě závislostí,  oba jsou nešťastní

∗  ženu nepřitahuje manžel,  vnímá ho  jako syna, pomáhá mu a lituje ho

∗  nemoci u  dětí ( poukazují na neviděné problémy u rodičů)

∗  rozchody kvůli novému partnerovi a náhlé potíže

∗  co upřednostnit:  práci nebo partnerku?

∗  zasahování tchýně do života manželů

∗  která práce je nejvhodnější?

∗  bezdůvodný smutek a tíha

∗ odpoutání syna od mámy

.

Každý pocházíme z rodiny. Máme rodiče, předky   nebo vlastní rodinu.

Vztahy s nimi velmi silně ovlivňují naše životy.

  Víc než si dokážete představit.

Pomocí účinných metod nabízím

podporu a pomoc

každému:

 ženám, mužům, dětem, rodičům ... ,

 koho trápí rodinné, partnerské vztahy

nebo vztah se sebou samým

 v období krize - životní, partnerské, osobní, studijní...

 pro pochopení zákonitostí vztahů a příčin problémů,  

  příčin chování dospělých, mladistvých nebo dětí, 

 získání psychické stability, energie, radosti,

obnovu hojnosti a podporu duchovního rozvoje.

.

Základ a metody

Terapie je postavená na základech netradiční psychoterapie založené Bertem Hellingerem - symetrie lásky v rodinném systému, které jsou známé jako tzv.  rodinné konstelace.   Ačkoliv konstelace jsou procesem, podstata kterého je pro vřejnost spíše neznámá, Hellingerova práce obsahuje mnohem kompelxnější souhrn důležitých zákonitostí, týkajících se vztahů, života, lásky, smrti, vlivu předků na děti a pocitů životního štěstí a úspěchu, než je v konstelacích vidět. 

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/prednaska-co-jsou-rodinne-konstelace-a-jak-probihaji/

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/rodinne-konstelace-v-praze-23-6-2018/

Vycházím z této komplexní práce Hellingera, kterou jsem rozšířila o metodu Rdikálního odpuštění Colina Tippinga. Tato úžasná práce umožňuje změnit pohled z lidského rozměru na mnohem širší prespektivu Vyššího smyslu bytí a života. Pomáhá nám pochopit, proč se narodíme právě do té konkrétní rodiny a proč prožíváme dané problémy a umožní uvidět je z vyššího hlediska. Nabízí cestu, jak změnit pocit oběti, které je ubližováno,  na vědomí,  že se nám děje jen to nejlepší pro naše dobro  a pochopení.

Součástí mé práce je i filozofie života Hooponopono Dr.Ihaleakala Hew Len pracující s pocity a zodpovědností za naše skutky.

Součástí pomoci je práce s emocemi, zvlášť těmi neuvědomělými, které zůstaly uvězněné v podvědomí a k jejich uvolnění používám skvělou techniku známou jako   metoda EFT - poklepávání. Velmi účinně a rychle dokáže uvolnit stres a emoční bloky, jako příčiny zacyklování se jak ve vztazích, tak i ve svém životě.

Součástí změny ve vztazích je změna myšlení - navyklých postojů, názorů a přesvědčení - což je možné díky pochopení kvantové filozofii života, jako součásti osobní transformce a tím i rodinného systému.

Nedílnou částí práce - terapie nebo poradenství je automatická kresba, pomocí které dostávám pravdivý vhled do spletence vztahů a životní situace člověka.

S láskou

RNDr. Ivana Jakubíková

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880