Seminář:         "Chci se cítit spokojeněji."

Život přináší i období, ve kterém pociťujeme výrazně menší spokojenost.


Budeme-li tento pocit ignorovat v domění, že zmizí, tak budeme čekat marně. Pocit nespokojenosti totíž hlásí, že toužíme po nějaké změně  a to buď venku (práce, místo bydliště, partner atd.) nebo uvnitř ( názory, postoje, obavy, atd.).

Budeme-li se přirozenému procesu změny bránit a lpět na tom, že to chceme tak, jak tomu bylo dříve, tak se pocit nespokojenosti může stát chronickým, může vést k depresím a ke ztrátě smyslu života. 

Mám za sebou období, kdy jsem se ptala sama sebe:

"Kde je má radost ze života? Kam se poděl můj pocit pohody   a spokojenosti?" a hledala jsem příčiny tohoto stavu - otrávenosti, únavy a pocitu životní tíhy. Toto dlouhé období mě vedlo ke změně ve více oblastech života, což je důsledkem opuštění jistých přesvědčení - už neprospěšných a přijetí přesvědčení jiných, která jsou pro mne vhodnější.

Vnímáte-li delší dobu, že nejste s nějakou oblastí života spokojeni, je potřeba se tím zabývat, aby se nespokojenost nerozrostla i do oblastí dalších:

Na odpoledním sobotním semináři najdeme odpovědi na otázky:

Co je hlavní příčinou pocitu nespokojenosti ve vašem životě?

Jaké druhy myšlenek jsou v pozadí nespokojenosti? Jak je můžete změnit?

Míra osobní spokojenosti a pocity - jak přetvořit pocity ve velkou spokojenost?

Pokud nepomohou žádné metody ke změně - klíč je v poselství předků.

Co je to za tajemství, které u někteých lidí zabrání motivaci, chuti něco změnit a mít cíle?

Jak nastolit větší spokojenost ve všech rovinách - v myšlení, v emocích a na úrovni duše?

Odpovědi budeme nalézat ve všech třech rovinách: v mentální, emoční i duchovní. 

Seminář obsahuje část teoretickou, část praktickou.

V první části se zamyslíme nad našimi životními situacemi,  uvědomíme si pocity, které jsou s nespokojeností propojené a budeme  poznávat rodinná poselství, které člověka ovlivňuje více, než si myslíme.

Ve druhé - praktické části použijeme metodu konstelací k rozpoznání příčin nespokojenosti týkajících se  hlubších rovin člověka. 

V obou částech jste aktivní a získáváte tak vlastní zkušenost, která je nad všechny informace: Poznáváte, co právě pro vás znamená pocit spokojensti, dále z obecného  názoru: "jsem nespokojená", vytříbíte konkrétní fakta, čeho se nespokojensot týká a co vy můžete udělat pro svou větší spokojenost a uvolníte pouta z rodiny, která vás v nespokojenosti držela na nevědomé úrovni.

Na setkání s dalšimi lidmi na semináři se inspirujete jejich pohledem a to vám umožní pohled z větší perspektivy. Pocítíte spolupatřičnosti s problémy druhých a hřejivý pocit vzájemnosti, což umožní malá skupina do 10 lidí. 

Svou účast potvrďe zde:  ivana@rodinneterapie.cz   do 9.3.2017

Termín:  11.3.2017  - sobota, od 14 do cca 20 hodin

Místo:    U Blaženky 3, Praha 5

Cena:    500 Kč

Těším se na setkání a společnou práci smile. Každým krokem k větší spokojenosti ze svého života, pozitivně ovlivníme i životy druhých.

Ivana

Semináře

12.2.2017

Seminář: Chci se cítit spokojeněji - 11.3.2017

Co způsobuje pocit nespokojenosti v životě?

Jaké druhy myšlenek jsou v pozadí nespokojenosti? Jak je změnit?

Míra osobní spokojenosti a pocity - jak přetvořit pocity ve velkou spokojenost?

Pokud nepomohou žádné metody ke změně - klíč je v poselství předků.

Co je to za tajemství, které u někteých lidí zabrání motivaci, chuti něco změnit a mít cíle?

Více v článku...

6.2.2017

Konstelace v Praze

Konstelace jsou zaměřené na určitý druh problémů a jejich výhodou je malá skupina 8 - 10 lidí.
Vznikne tím jedinečná příjemná a  bezpečná atmosféra, ve které je možné mluvit i o velmi citlivých osobních problémech.
Konstelace je vedena odborně, velmi citlivě a akceptuje osobní rovinu každého - umožní takový posun, takvovu míru pochopení a prožitku, který je pro hlubší rovinu duše bezpečný.
Účastníkům tento přístup přináší naplnění energií, cítí spokojenost a klid. Termíny... (v článku)

archiv

 

 

PAPRSKY logo

             www.paprsky1.de

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880