Co jsou rodinné zátěže a jak s nimi pracovat?

Rodinné zátěže jsou názory, postoje, přesvědčení a s nimi související emoce, které vašim předkům pomáhaly v jejich životě, no vám už neslouží k prospěchu. Naopak pro vás jsou škodlivé. Vaši prarodiče a rodiče žili v jiné době a za jiných materiálních i kulturních podmínek než vy. Z toho důvodu potřebujete pustit předky daná omezující podvědomá pravidla a objevovat nová, která vám v životě pomáhají.

Rodinné zátěže cítíte jako skutečnou fyzickou tíhu, jako zátěž všude tam, kde jste pod jejich vlivem a vám se zdá, že něco "nemůžete", že toho nejste schopni (nemohu změnit práci, nemohu mít jiného partnera, nemohu dělat, co mně baví, nemohu mít hezčí byt, nemohu být šťasná, nemohu být uspěšný, bohatý, nemohu být krásná, milovaná a pod.) 

Poud se rozhodnete, že chcete žít v lehkosti, radosti, ve štěstí a chcete mít se svou rodinou krásné vztahy, tak jste se rozhodli pustit tyto generační zátěže ze svého života.

Na začátku je vhodné si uvědomit, že podobně jako čistíte své tělo koupelí nebo sprchou zvenku, tak vaše tělo touží po očistě i zevnitř. Tíha a zátěž, kterou cítíte je sice fyzická a přece má původ v myšlenkách a v emocích. Pravděpodobně se sprchujete častěji než jednou za rok. Stejně tak i emočně-duševí očista od zátěží jednou za rok nestačí.

Rozhodnete-li se začít uvolňovat rodinné zátěže, uvědomte si, že jste se rohodli změnít svůj život a životní styl. Rozhodli jste jse opustit známé území vašeho rodinného systému a otevřít dvěře novým názorům, zkušenostem a prožitkům: chcete žít lépe a jinak než doposud.

Odkládání rodinných zátěží vás povede k objevování vaší podstaty a toho, co je nejlepší jen pro vás. 

Vede k ujasňování si toho, co je pro vás důležité a co v životě chcete. 

Tradice vašich předků - například recept na bábovku od babičky, či rada, jak zmírnit horečku dítěte nebo jak pečovat o domácí zvířata - tyto tradice jsou cenné a hodny udržování v životě. Připomínají nám to hezké ve vztahu k předkům.

Pokud však udržujete při životě názory, které ve vašem myšlení už nemají místa, tak vám škodí. Vzpomeňte si na nějaké věty z vašeho dětství, kterých vliv byl tak silný, jako zákon a vryly se vám do paměti. Například, jako když babička jednoho mého známého tvrdila, že všechny ženy jsou mrchy.

Do jaké míry na vás pořád názory předků působí, to lze uvidět jednak na semináři v konstelaci nebo v rozboru pomocí automatické kresby. Jsou i další metody, jak vy sami můžete rozpoznat, zda jste zatíženi od nějakého z vašich předků. Tyto metody vysvětluji na semináří: "Čištění rodinných zátěží a rodinné konstelace".  V každém případě jsou tyto názory pro vás škodlivé protože na vás mohou působit, aniž jste si toho vědomi a ovlivnit vaše rozhodování a vztahy.

Mnoho lidí neví, co v životě chce právě z důvodu silného propojení s předky, s rodiči a prarodičiJsou s nimi podvědomě příliš silně provázaní, aby se mohli vykrystalizovat v krásnou čistou individualitu s jasným vědomím toho, po čem touží. Pokud nevíte, po čem toužíte vy nebo si to nedovolíte přiznat, nemůžete své sny ani realizovat. A i když vaši předci své sny realizovat nemohli, vy už můžete.

Očišťování od rodinných zátěží vede k pocitu lehkosti a uvolnění. Začínáte vnímat život radostněji a vše se vám zdá jednodušší. Okázalost, osobní důležitost, necitlivost nebo naopak strach a nejistota se z vašeho života vytrácí a vaše okolí zaznamenává v kontaktu s vámi příjemnou změnu. Jste jim bližší, jste citlivější a lidštější. Zlepšuje se váš vztah k dětem a stáváte se pro ně bezpěčnějším dospělým, který lépe rozeznává, co je pro ně důležité a co ne. 

Pokud se vy očišťujete od rodinných zátěží, nemusí to pak za vás dělat vaše děti.

Děti automaticky přebírají rodinné zátěže. Proto je práce rodičů v oblasti uvolňování nezdravých vazeb s předky pro děti tak důležitá. Cokoliv pustíte vy, dáváte vašim dětem jako dar: umožňujete jim mít život lehčí a svobodnější.

Jak pracujeme na uvolňování rodinných zátěží?

Pracujeme buď ve skupině na semináři anebo individuálně.

Cílem obou způsobů práce však je, abyste časem získali důležité znalosti a naučili se nejdůležitější metody, které pak můžete sami použít. 

Cílem mé práce je, abyste získali

   - schopnost vidět souvislosti svého života a života předků,

   - pochopili příčiny vzniku zátěží a charakter jejich působení,

   - poznali způsoby přenosu zátěží do života,

   - uvědomili si následky ignorování tlaku rodinných zátěží na vás,

   - uvolnili emoční bloky s rodinnými zátěžemi související

   -  zvládli ty techniky, kterými si můžete pomoct sami.

Práce ve skupině:

Velkou výhodou skupinové práce na semináři je možnost uvolnit emoční bloky, které s rodinnými zátěžemi souvisí pomocí klasické nebo specifické konstelace, odpoutat se od závislosti na předcích pomocí "specielně působících slov a vět", které mají přímý vliv na čištění vazeb v podvědomí, získat cenné znalosti o tom, jaké jsou principy rovnováhy v rodinném systému a nakonec naučit se metody svépomoci

Nenahraditelný je pocit sounáležitosti s druhými, který ve skupině vzniká. Problémy lidí ve skupině sníží naléhavost a vážnost vašeho problému, hlavně pokud zjistíte, že někdo řeší mnohem těžší věci. Atmosféra je velmi příjemně otevřená, bezpečná, často humorná. Proces konstelací vede ke uvolnění nepříjemného pocitu izolovanosti a účastníci navazují přátelství založeném na společných prožitcích. 

Možnost mluvit o osobních a těžkých věcech je sama o sobě úlevná a k úlevě dál přispívá upřimná účast druhých. V takovémto příjemném ovzduší je opuštění zátěže formou prožitku jednodušší.

Skuinová práce je nenahraditelná. Konstelace považuji za velmi účinnou metodu v případě, že je potřeba uvidět emoční zátěže ve vztahu k rodičům a dalším předkům, které si nedokážete sami uvědomit. Křivdy, pocity tlaku, izolovanosti, velkého osamocení, nedostatku pozornosti, nedosatatku citu a lásky patří k těm nejvýraznějším, které v konstelaci vyjdou na povrch a se kterými můžeme pak dál pracovat. Pokud tyto emoce nemáte uvolněné ve vztahu k matce, či otci, pak drží vaši pozornost a vy nemáte dostatek prostoru pro sebe. Projevuje se to například nejsným myšlením, únavou, závislostmi, potřebou těžce pracovat, obětovávat se, pomáhat, anebo potřebou být izolovaný od druhých. 

Emoce, které si v konstelací uvědomíte jsou jako vypuštěný dým. Už vás nemusí dále otravovat a uvolní místo pro nové, krásější prožitky a jasnější myšlení - víte lépe, co chcete a co už v životě nepotřebujete a hlavně získáte sílu pro realizaci toho, co chcete. 

Během semináře pracuji se všemi účastníky a používám specielně působící slova a věty. Jejich cílem v konstelaci nebo v rozhovoru je uvolnit velmi důležitý pocit sounáležitosti s předky tam, kde tento pocit brání v dalším rozvoji. Potřeba "patřit ke smečce" je jeden ze základních životních potřeb. Být mino "smečku", komunitu, kmen, vesnici, bylo donedávna životně ohrožující a v našich genech je obrovský strach z vyčlenění z této pospolitosti.

Pracujeme právě na uvolnění této vazby, protože je příčinou neúspěchu všech těch lidí, kteří vyzkoušeli spoustu metod - koučing, konstelace, různé terapie, poradenství a pořád neví, co chtějí, točí se v kruhu a jsou téměř zoufalí z toho, že jim nic nepomáhá. 

Semináře na čištění rodinných zátěží dělám v Praze i jinde.

Je potřeba se předem přihlásit na e-mail: ivana@rodinneterapie.cz nebo telefonicky na: 602 262 880,  protože skupina je maximálně 10 členná, tak aby na vás zbylo místo. Platí se na místě. 

Individuální práce se mnou:

Pokud se zatím necítíte dobře ve skupině nabízím možnost individuálního setkání.

Může mít  formu poradenství  s rozborem v délce hodina a půl anebo

                formu přímého odbloku emočních zátěží v délce hodina a půl až dvě hodiny.

Kdy je pro vás lepší poradenství s rozborem?

  - pokud se chcete utvrdit v rozhodnutí nebo se nedokážete rohodnout,

  - chcete vyjasnit, co vás zatěžuje,

  - potřebujete poradit v tom, co je pro vás nejlepší, co máte udělat,

  - nerozumíte vašim vztahům - nechápete, proč se lidé chovají, jak se chovají,

  - kdykoliv se těžko orientujete v životní situaci nebo situacích a potřebujete mít jasno.

Rozbor dělám pomocí automatické kresby, kdy se naladím na vaši situaci a velmi přesně vám popisuji - v jakěm stavu se nacházíte,

              - jaké máte vztahy,

              - co nebo kdo vás zatěžuje

              - co nebo kdo je pro vás podporující.

Na papíře se přede mnou otevřou pravdivé propletence vztahů ve vaší rodině, které výrazně ovlivňují to, jak se cítíte, jak se chováte a jak se rozhodujete. Vybereme z nich pak ty nejdůležitější, se kterými je potřeba zčít pracovat. Nepředkládám vám své názory. "Čtu z vašeho informačního pole" a říkám ty skutečnosti, které v hloubi tušíte,  no sami si je nedokážete uvědomit a konat podle toho, co je pro vás nejlepší.

Poradím vám nejúčinnější metody svépomoci pro oslabení nejvýraznějších škodlivých vazeb, které pak můžete dělat sami a vysvětlím vám, co dělat, aby vám bylo lépe a abyste se vyvarovali opakovaně škodlivému jednání.

Cena za poradenství je 800 Kč.

Kdy je pro vás lepší emoční odblok formou EFT?

Pokud víte, co vás nejvíce zatěžuje (práce, partner/ka, máma, otec, dítě, něco z minulosti, vztahy nebo pokud si uvědomujete, že vás zatěžuje nějaký stav (smutek, stres, apatie, deprese, jiné trápení, životní tíha, atd.) a potřebujete se od této zátěže uvolnit, tak pracujeme pomocí techniky emoční svobody - EFT nazývanou i Poklepávání.
Tato velmi jemná a přitom účinná metoda pomáhá navždy uvolnit tmavá energetická místa v těle, která nazýváme zablokované emoce.
Vždy, při každé terapii se uvolní část usazených emocí a klientovi se uleví. V porovnání s přicházejícím ustaraným člověkem odchází rozesmátý a uvolněný člověk, pro kterého není nic těžké.
Obnovuje se pocit sebedůveřy a víry ve své síly a schopnosti.

Cena za EFT je 800 Kč.

Přihlášení na seminář nebo individuální práci:

e-mailem:   ivanajakubikova@seznam.cz   nebo ivana@rodinneterapie.cz

telefonicky:   602 262 880

S láskou 

Ivana Jakubíková 

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880