Jak  uchopit nebo potlačit vlastní sílu.

K napsání tohoto článku mě inspirovalo setkání se žáky malotřídky v jedné malebné vesnici v Pardubickém kraji. Paní učitelka a ředitelka školy v jedné osobě vzala děti do parku sbírat kaštany. Děti běhaly a sbíraly a jak jsme tak s kolegyní povídaly, přišla k nám malá bílá kočička -Sisinka, z nedalekého domu. Vzala jsem jí do rukou a chovala, když se ke mně nahrnuly holčičky natahujíce ruce, aby si jí mohly také pochovat.

Předala jsem Sisinku jemné modrooké dívence a ta si jí s potěšením hladila, když náhle oproti ní stála jiná dívenka, vyšší a na první pohled průraznější a vytahovala jí kočičku z rukou se slovy – "Já si jí chci také pochovat, ona není jenom tvoje!" Modrooká dívenka se chvíli bránila, bylo však vidět, jak je její vůle rychle oslabována a najednou byla bez kočičky – odevzdala jí zcela dobrovolně, aniž by si toho všimla. Protože pocítila sklamáni, vyštěkla něco na "soupeřku" a uraženě odkráčela k osamělému pařezu.

Silnější dívenka si uraženou spolužačku nevšímala a ignorovala prosby dalších dívek o kočičku. Jakoby mimoděk se objevil její spolužák, klidně o kočku požádal a ona mu jí beze slova dala.

Síla a slabost, t.j. neschopnost použít vlastní silu k prospěchu všech.

Téma neustále prostupující našim životem. Neschopnost uvědomit si jasně a klidně, co právě potřebujeme a neschopnost vyjádřit naše potřeby druhým s ubezpečením, že tím nemíníme ignorovat jejich potřeby a že se dokonce můžeme lehce a radostně domluvit.

Síla je i  schopnost nemuset používat "mužskou, akční, arogantní, hrubou sílu k boji", ale užít  "jemnou, hladivou, radostnou ženskou sílu, obsahující pochopení, k porozumění a lásce". 

Co se v naší příhodě vlastně dělo:

Modrooká holčička si neuvědomila, že má volbu, že se nemusí nechat o kočku připravit. Musela by si jasně uvědomit, co potřebuje – chvíli mazleni se Sisou, ale že současně může komunikovat a říct co udělá následně, až si splní to své – a to, že kočku po chvíli spoužačce dá. Ať ona ale počká.

Projev síly tady spočívá ve schopnosti udělat to, co potřebuje s jasným a klidným vyjádřením toho, co míní dále udělat – že nebude ignorovat přání té druhé – a tím by byly obě spokojené.

Umožnila by současně té druhé divce, aby se učila větší trpělivosti a pochopení pro potřeby druhých. Neuplatněním své síly oslabila sebe, ale i spolužačku, která se nemohla v trpělivosti trénovat a opět si potvrdila, že násilí a arogance je nejlepším řešením, jak si splnit svá přání.

Modely chování dětí vychází z toho, co učí rodiče své děti, že je dle jejich víry správné. Učí je svým vlastním chováním, jak se zachovat v konkrétních situacích a učí je pouze to, co sami umí. Ne slovy, ale svým vlastním konáním. Pokud je jejich konání a chování v protikladu s jejich slovy, dítě bude stejné.

Modrooká dívka se učila použít svou sílu i v další situaci odpoledne. Seděli jsme ve třídě a čekali, až začne cvičení mažoretek a toto děvče mi začalo předvádět, jak takový mažoretkový pochod vypadá. Najednou před ní vlítla jiná dívenka se slovy: "Já to umím lépe, dívejte se!" a modroočku jsem stratila z dohledu. Přede mnou se vrtěla dominantní holka toužící po pozornosti a uznáni toho, jak je dobrá. Pak jsem viděla, jak si modrooká holka s povzdechem sedá opodál.

Opět stejná situace – moje "hlavní hrdinka"  příběhu nic neudělala pro to, aby si splnila své přání. Dobrovolně se oň nechala připravit. Prát se se spolužačkou zjevně nechtěla a jiné řešení nezná.

Neví, že se mohla postavit před "konkurentku", rázně a klidně jí mohla říct, že teď ukazuje mažoretkový pochod ona, a vysvětlit nechápavé spolužačce, že pak bude prostor i pro ní. Mohla mě požádat o podporu a já bych jí ji ráda dala.

 

Závěrem:

Nemusíme být Buddhou, Ježíšem nebo Matkou Terezou – ani by nebylo v pořádku, kopírovat jiného. Stačí, pokud si budeme všímat svých vlastních potřeb, budeme se učit v každodenních situacích ve vztahu k druhým používat svou sílu k realizaci svých přání a potřeb, jasně, klidně a láskyplně vyjadřovat své potřeby a neočekávat, že ten druhý musí naše přání uskutečňovat. Krůček po krůčku se vzdávat potřeby se vzájemně oslabovat, urážet se, bojovat a poukazovat na druhé, že to oni jsou špatní, protože oni automaticky neudělají, co cheme.

Milion kapek udělá moře – milion malých lidských pochopení udělá na Zemi Ráj.

 

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880