Komunikace, která vztah ničí

Některé způsoby komunikace postupně zničí  jakýkoliv láskyplný vztah. Rozežírají ho jako rez a pokud nejsme dostatečně vnímaví k tomu, co  říkáme nebo co  si myslíme, tak hezký vztah porušíme.

Nejčastější komunikační nemocí je

o b v i ň o v á n í

S něčím nejste spokojeni. Něco se vám nedaří. Pociťujete frustraci.

Lehce v tomto stavu sklouznete do obviňování někoho z okolí protože vám není právě nejlépe.

Pokud si nevyberete člověka, kterého byste mohli označit za příčinu vašich problémů, vyberete si nějaký jev (počasí, astrologické jevy, prostředí...) nebo společnost (vládu, lidi, atmosféru v zemi...) nebo něco neurčitého (genetika, danost, všichni to tak mají...), nad čím zdánlivě nemáte kontrolu a nemůžete to změnit.

Velmi často svalujeme vinu na tělo - jako kdyby ono mohlo samostatně rozhodovat namísto svého majitele.

Obviňovat někoho z mých problémů je v naší zemi velmi rozšířený mor. Je tak samozřejmý, že nás mnohdy ani nenapadne absurdita toho, že obviňujeme jiného člověka z vlastních stavů, do kterých jsme se dostali svým rozhodováním.

Jako každá naučená reakce, stává se zvykem nebo závislostí. Zvykneme si automaticky říkat:

"Kdybys nebyl tak necitelný, bylo by mi  s tebou lépe."

"Pokud bys alespoň jednou poslouchala, co ti říkám, nemusel bych se trápit."

"Kdybys vydělával víc, měla bych tě více ráda."

"Ten šéf je totální idiot. Chce, abych do zítřka připravil celý projekt a přednesl ho na schůzce."

"Kvůli tomu, že mě máma neměla dost ráda, trpím pocitem nejistoty a mám malou sebedůvěru."

"Kdyby můj otec nepil, mohla bych být mnohem úspěšnější."

atd, atd.

V partnerském vztahu se obviňováním porušuje přirozená výměna a rovnováha.

Namísto původně dvou rovnocenných lidí převezmete role vinníka a soudce.

Soudce oprávněně obviní a vinník se musí obhajovat. Pokud se musíte obhajovat, mění se váš původní vztah na obranný.

Jako soudce jste nahoře nad vinníkem - z vašeho pohledu jste v právu. Je to však jen velmi úzký pohled na danou situaci a vy, jako soudce nemusíte nic měnit, na rozdíl od vinníka, který by měl své chování upravit.

Cítíte, že tyto pozice velmi rychle naruší vaši původní vzájemnou důvěru ve vztahu?

Proč obviňujete?

Kromě zvyku, obviňujete taky z důvodu, že je to jednodušší, než hledat příčiny vašich starostí jinde. Obvinit někoho - to jde hned! Ani nad  tím nemusíte moc přemýšlet.

Hledat však příčiny u sebe, ve svém myšlení a rozhodnutích, je proces náročnější a obrací pozornost k vám. Vy se nyní potřebujete před sebou ukázat bez okras a přetvářek:

"Já jsem se rozhodla koupit nový byt, já jsem Mirka přemluvila, abychom s vzali hypotéku!"

"Já jsem nedokázal říct šéfovi, že ten projekt do zítra nestihnu udělat a i kdybych se o to  pokusil, tak za tak ktátký čas nevytvořím nic funkčního. Já jsem neměl odvahu odmítnout, bál jsem se jeho reakce."

"Moje máma se mi sice nedávala najevo lásku, no je mi 40 let. Pocit nejistoty a malé sebedůvěry jsem mohla už dávno měnit - je tolik možností, jak pracovat na rozvoji svých slabších stránek!"

Obrátit pozornost k sobě znamená, že přijmete zodpovědnost za to, jak jste se rozhodovali. Ne vždy se rozhodujeme tak, aby to bylo v souladu se zákony lásky a proto musíme nést za neuvážená rozodnutí důsledky. Přijmeme -li tuto skutečnost, pak dokážeme obrátit pozornost k sobě a uznat vlastní podíl na vzniklé situaci a namísto obviňování jsme schopni konstruktivně mluvit.

Jak s obviňováním přestat?

Na první pohled jednoduchá věc. Prostě si řeknu, že  s tím přestanu, když vím, že si obviňováním partnera kazím vztah.

Skutečnost je složitější. Přestat s něčím, co děláme delší dobu není tak jednoduché. Je to jako se závislostí - i obviňování druhého může být závislým chováním, protože vám dává pocit nadřazenosti a důležitosti. Skončit s tím vyžaduje  pevný záměr a zvýšenou míru sebepozorování.

Obviňování druhého vede ke zvýšení vnitřního napětí a k neklidu. Udržujete -li se v neklidu delší dobu, pak vám bude, po odstanění příčiny, zpočátku tento stav chybět - než si zvyknete na jiný stav. Budete mít tendenci obviňovat skrytě. Budete-li  si dávat pozor na to, co říkáte,  můžete se přistihnout, jak v duchu omíláte něco, co  druhému vytýkáte.

Účinek obviňování v myšlenkách, ačkoliv nic neříkáte, má stejný účinek, jako kdbyste o něm mluvili: mezi vámi a druhým vytvoří napětí. I tohle je vhodné zanechat, aby se ve vašem partnerském vztahu mohla opět rozvíjet důvěra, úcta a blízkost.

Co říct, pokud si potřebuji vyjasnit věci, no už bez obviňování partnera/ky?

V první řadě se zaměřte na své pocity - popište je a o nich pak mluvte před partnerem - partnerkou. Mluvte v klidu a se záměrem uspořádání věcí, ne jejich rozboření. Nechcete roztržku, ale pochopení vašeho stavu. Povídejte si o tom, co se ve vás děje - že cítíte strach, nebo máte obavu z něčeho, co se druhého týká nebo vyjádřete překlvapení z toho, jak se druhý chová atd.

Dejte druhému šanci, aby byl vedle vás v bezpečí - to znamená, že na něho emočně nezaútočíte. Pak s vámi může otevřeně mluvit a pochopit procesy, které vás vedly k obviňování.

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880