Proč konstelace pomáhají vašim dětem i když se jich neúčastní?

Jaké děláme záměny rolí v rodině?

Konstelace působí i na lidi, kteří se jich neúčastní. Projeví se to ve změně chování těch, kteří souvisejí s problémem řešeným v konstelaci. Podle kvantové fyziky se systémy ovlivňují, i když jsou od sebe izolované (rostliny, zvířata, atomy...)Proto je uvolňení napětí ve vztazích pomocí konstelace vždy přínosné pro děti. Děti reagují na napětí ve vztazích nejvíce - jsou nejcitlivější a podvědomě chtějí dospělým pomáhat tím, že na sebe  vezmou tíhu problémů dospělých.

Jaké je nezdravé chování v rodině? Například:

 - Matka se chová k synovi jako k partnerovi.

 - Otec se chová k synovi jako k bráchovi.

 - Matka se chová k dceři jako k sestře.

 - Otec se chová k dceři jako k partnerce.

 - Muž se chová k ženě jako k dceři.

  - Žena se chová ke svému muži jako k synovi. (Nepříklad: Napomíná, kárá ho jako dítě. Připravuje mu jeho věci. Hlídá, aby na něco nezapomněl. Mluví k němu, jako kdyby neměl svůj názor. Neustále pozoruje, co muž dělá. Atd,atd.)

Uvedené způsoby chování ukazují na záměnu rolí.

Každý máme svou roli v rodinném systému. Například, matka je matka a nemůže se chovat, jako kdyby byla otcem. To znamená neměla by být příliš akční, chtít všechno řídit, starat se o všechny, o všechno a mít potřebu vše kontrolovat, organizovat hlavně technické záležitosti (stavět dům, dělat rekonstrkuce, objednávat zedníky se slovy, že "pokud to ona neudělá, tak to nebude nikdy hotové" a pod.)

Pokud žena ve snaze ukázat, jak je schopna, přebere muži jeho roli, tak ho automaticky oslabí. Časem si žena začne stěžovat, jaký je její muž neschopný. Není divu.

Dítě je dítě a není vhodné mu dát takovou důležitost, jako kdyby bylo rodičem - tím důležitějším nebo nejdůležitějším v rodině. Rodič je důležitější. Ale právě opak se běžně děje. Rodiče i prarodiče často dítě vyzvednou nad sebe a věnují mu enormní pozornost, kterou dítě nemůže unést. Mívá z takového přebytku energie poruchy v chování i v učení a neví si s tím rady. Chybí mu jeho role dítěte s patřičnými hranicemi, které mu umožní klid a spokojenost se sebou. 

Dítě dále vyvažuje energie v rodinném systému. (Každý systém se chová tak, aby dosáhl harmonie - vyrovnání energií). Znamená to, že pokud lidé zatajují informace o sobě nebo členech rodiny, dítě na tyto utajené věci poukazuje svým chováním nebo nemocí a v případě vytěsnění člena rodiny se s ním dítě lehce identifikuje a začne se chovat podobně.

 Například:

 - Rodiče neuznali smutek  ze ztráty (dítěte, partnera, rodiče,... ). O mrtvých se v rodině    nemluví.

 - V rodině je někdo vytěsněný, zesměšňovaný, pokládaný ostatními za "špatného",           nehodného nebo nedostatečně úspěšného a pod. 

 - S některým blízkým příbuzným má matka nebo otec špatný vztah.

 - U rodičů, kteří spolu nežijí jeden druhého pomlouvá a obviňuje. Žena například zakazuje dětem setkávat se s jejich otcem, nadává na něho a obviňuje ho. Takové chování má velmi špatný dopad na děti.  Nebo říká dítěti: "Ty jseš stejně neschopný, jako tvůj otec". Děti se stávají rozpolcené.

 - Partneři neuznávají minulé partnery toho druhého.

 - Rodiče zatajují minulé vztahy, milence(ky), nenarozené děti (v případě potratů a         interrupcí).

Uvádím jen málo ze spektra možností.

Jeden příklad z konstelací:

Muž měl strach o svého bratra, ktrý trpěl v dospělém věku schizofrenií. Neprojevovala se sice často, ale i tak to neumožňovalo jeho bratrovi trvalou práci. V konstelaci se ukázalo, že bratři nemají stejného otce. Klient byl synem otce se kterým žili v původní odině, ale jeho bratr měl jiného otce. Matka bratrovi tvrdila, že jsou oba synové stejného otce, ale duše cítila, že pravda je jiná. Tento velký rozpor mezi pravdou, kterou říká rodič a pravdou, kterou cítí dítě způsobil tak velký tlak, až se projevil v rozdvojení - schyzofrenii syna. Když zástupce bratra v konstelaci uznal možnost, že má jiného otce, velmi se mu ulevilo - i klientovi a nemoc ztratila význam. 

Tento příklad je jedním z mnoha, které ukazují na tlak v duši dítěte způsobený nepravdou v rodině. Dítě potřebuje ke svému zdravému vývoji pravdu a tuto pravdu zvládne přijmout i když se rodiče obávají, že dítě "to nepochopí" a chrání ho před životem a pravdou. Obvykle se za chováním rodičů skrývá jejich vlastní strach.

Konsetelace dávají skvělou možnost, jak umožnit pravdě projevit se a pomáhají tak vašim dětem pustit role, do kterých se dostaly nedobrovolně, vrátit emoce a přesvědčení, které nosí za vás a vrátit se tak do své role dítěte. Dospělí se stávají dospělými a děti dětmi. Pak může nastat harmonie a rodina se vrací k lásce, pochopení a sdílení.

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880