Možná  se  vnímáte  podobně...  

(převzato z www.posvatnesrdce.cz a upraveno)

Mnozí z nás nyní prochází procesem zjednodušování svého života a všech jeho stránek.
S tím, jak se do našeho energetického pole dostává další Světlo, zjišťujeme, že za sebou zanecháváme vše, co nás brzdilo, či nás poutalo s minulostí.
Začíná být mnohem jednodušší opouštět to, co již neslouží našim vyšším cílům. Tento proces hodnocení a opouštění je v tento klíčový okamžik Vzestupného procesu mezi námi nejčastější, neboť právě teď přicházejí k přehodnocení všechny naše zažité myšlenkové vzory, které jsme od raného dětství nosili ve svých myslích.
Není jednoduché dojít poznání sebe sama a toho, co je pro nás důležité v léčbě a regeneraci svého stavu celistvosti a osobní síly.
Aktuálním krokem pro většinu z nás je uvědomit si, že jsme ve skutečnosti tvůrci své vlastní reality, kterou prožíváme v tuto chvíli. Proto je nutné, abysme se všichni obraceli hluboko do svého nitra a pozorovali zde myšlenkové vzory, které si většinou podvědomě neseme a které se projevují v naší realitě, a to možná způsobem vyvolávajícím události, situace, či okolnosti nadále přinášející do životů to, co nechceme, nebo jsme chtěli jinak.
Mnozí jste byli ohromeni, či znepokojeni náhlou změnou svého chování a projevu, která nebyla v souladu s vaším běžným způsobem chování. Vezměte na vědomí, že to pramení z nejhlubších úrovní vašich Bytostí, kde tyto projevy velmi pravděpodobně zakořenily v raném dětství, ale byly potlačeny a udušeny coby nevhodné a nepřijatelné společenským konceptem, ve kterém jste vyrostli. Proto vám radíme, abyste k sobě byli během tohoto procesu shovívaví.
V dětství jsme byli ve svých myšlenkách a činech nevinní a spontánní.
Když jste byli smutní, plakali jsme. Když jsme byli šťastní, naše dobrá nálada byla očividná, když jsme byli naštvaní, dupali jsme nohama a volně jsme vyjadřovali své pocity plným využitím všech našich smyslů. Ve své nevinnosti jsme jednali - a pak nám bylo řečeno, že to není vhodné.
Děti prostě žijí přítomností a nezabývají se myšlenkami o minulosti, budoucnosti, nebo složitostmi dospělých. Prostě žijí to, co se právě děje, v přítomném okamžiku. To je to, co znamená žít plně, v pravém slova smyslu.
Opět získáváte tuto schopnost být přítomni, abyste dokázali ocenit všechny radosti a zázraky tvoření ve svých nejjednodušších a nejzákladnějších směrech. Všechny složitosti života, které právě prožíváte, začínají mizet a zůstane vám jen to, co má největší význam v počátcích vašich nových možností.
 
Na své cestě nyní poznáte mnohé, kteří teprve začínají prožívat proces, jímž jste si sami již prošli. Mějte s nimi trpělivost, buďte k nim vlídní a přiměřeně ukazujte směr.
Vždy pamatujte, že největší význam teď má udržování svého nejvyššího Světla.
 
Zůstávejte věrní sami sobě.
 
 
 

 
 

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880