Pozor na "nálepkování"  dětí.

Problémy dětí s učením se a chováním ve škole často souvisí s onálepkováním dítěte mnohem dříve, než do školy začalo chodit.  Několikrát zopakovaný odsudek rodiče - "ty jsi ale blbec", "ty nešika", " jsi hrozný",  atd. vedou dítě - které často nemůže jinak - k realizování této potřeby rodiče a skutečně se z bystrého a vnímavého dítěte stává "blbec, nešika a hrozný člověk".

Je známo, že si vytváříme programy pro chování se ve společnosti i pro vytvoření vztahu k sobě samému v dětství. Zastávám názor, že na Zem přichází naše duše v čisté, nepokřivené podobě  a vlivem kopírování chování rodičů a jejich "výchovy" se vytváří osobnost, návyky, hodnocení seba samého i postoje k okolí, k učení a pod.  a to vše dle přání rodičů a jiných blízkých lidí, kteří dítě formují a vštěpují mu, co je dobré a co je špatné.

Pokud takové malé dítě slyší od dospělých, že je "špatné",   uvěří tomu a vytvoří si k sobě příslušný vztah. Být špatným ve smyslu nevyhovovat,  znamená, že se bude chovat jako špatné, nevyhovující dítě a plnit tak přání dospělých, kteří si tím zase potvrdí svůj názor.

Zkušenosti ze školy často ukazují na vsugerované programy jinak bystrých dětí, které o sobě říkají, že jsou "blbé". Vysvětlení - nejsi "blbý",  jenom jsi si zvykl se tak vnímat, tyto děti často překvapí a je krásné sledovat okamžitou potřebu pokusit se to ověřit - a zažít úspěch a pocit, že skutečně není až tak "blbé".

Děti  mají  bytostnou  potřebu slyšet upřímnou  pochvalu a uznání od rodičů i za malý úspěch. Jinak  strácí smysl pro učení a nechápou proč tady vlastně jsou.

Takže pozor na vyslovování soudů a nálepek - vedou k realizaci.

 

 

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880