Proč právě konstelace?

 

Všichni žijeme v rodině a rodinné vztahy nás neustále ovlivňují.

 

I kdyby jste bydlela sama/sám, žijete v rodině.

 

I když nemáte děti a partnerku nebo partnera, žijete v rodině.

 

I když už nemáte matku i otce, žijete v rodině.

 

Pokud rodiče a příbuzní nejsou živí, pořád jsou. I když je nevidíte. A pořád ovlivňují Váš život, nejvíce ze všech.

 

A my všichni jsme děti někoho. Usmívající se Sice dospělé, ale děti. A protože nemůžeme očekávat, že naši rodiče své postoje a přesvědčení změní, tak  své postoje a přesvědčení potřebujeme změnit sami - je to jen na nás. 

 

Sebepoznávacích metod se nabízí velké množství - jak individuálních tak kolektivních. Sebepoznávání není nic jiného než cesta k vlastní dospělosti. I když je vám 30, 40, 50 nebo více let, nemusí to ještě znamenat, že jste dospělí a že jste za svůj život převzali zodpovědnost.

Konstelace jsou kolektivní metoda sebepoznávání, léčení duše, těla (v širším významu) a úpravy vztahů. U konstelací nezáleží na tom, co si o daném problému, věci, vztahu myslíte a nezáleží na tom, jaký máte na situace, vztahy, lidi a pod. názor.

Konstelace ukážou - doslova ukážou - co je skutečně pravda a proč se vám dějí ty věci, které zažíváte. Proto jsou pro některé lidi konstelace velmi lákavé a jiné lidi odpuzují.

 

Konstelace stručně:

   - ukazují pravdu lépe než jakákoliv jiná metoda, 

   - umožní jiný pohled na vaše životní situace, 

   - pomohou vyjádřit vaše potlačené emoce i myšlenky,

   - umožní přijmout to, co jinak přijmout nedokážete,

   - pomáhají v rozhodování správným směrem,

   - vedou ke smíření, láskyplným vztahům v rodině,

   - vedou k pochopení sebe i druhých,

   - léčí zraněnou duši, 

   - osvobozují od omezujících schémat a myšlenkových konstrukcí,

   - přináší úlevu, procitnutí, uvolnění, sdílení,

   - pomáhá nejenom účastníkům, ale i dalším členům rodiny,aniž by byli přítomni,

   - pomáhají nejenom vám, ale i vašim dětem, i když se jich neúčastní.

   - harmonizují systémy - rodinný i širší.

Pokud jste se už konstelací zúčastnili, tak jste měli možnost projev vyšší pravdy zažít. Dynamika systému v konstelaci vás vedla k pouštění všeho zbytečného - svých zkreslených pravd, nesprávných přesvědčení, postojů a vy jste pak pocítili hloubku odpuštění, lásky, pochopení a sounáležitosti. Tento nádherný proces ve vás pak zanechal pocit obrovské úlevy, ztišení a vnitřního míru. Máte blíž k sobě, k lidem a ke svým příbuzným. Spousta věcí je náhle nepodstatná. Změnili jste priority.

Konstelace vás pravděpodobně nebudou lákat, pokud tvrdošíjně lpíte na své pravdě, na svém názoru a nechcete se podvolit vyšším zákonům. Obecně jsou lidé dost nevzdělaní v otázce vyšší pravdy a nikdo je neučil, že existují důležité zákonitosti rodinného systému, které jsou nad morálkou, etikou a osobním svědomím. Lidé často neví, že jsou součástí většího celku a systému širší rodiny. Neviditelné zákonitosti však fungují nezávisle na tom, zda je znáte nebo ne a ovlivňují každý váš krok, každé vaše rozhodnutí. Neptají se na váš názor. 

Můžete mít pocit, že váš život je jen ve vašich rukou a že se vám nedaří v nějaké oblasti života jen proto, že ti druzí nedělají to, co mají, aby vám bylo dobře. Chovají se tak, že vy trpíte. Pomocí konstelace máte možnost podívat se na tento váš postoj, můžete zjistit, proč trpíte a proč se k vám druzí chovají tak, jak se chovají a můžete pochopit, jak získat nad svým životem moc.

Konstelace nás vrací k sobě a domů. Učí chápat život ne jako souhrn životních povinnosti, ale jako mystérium, kterého jste součástí. Poukazují na to, co je skutečně důležité - na důležitost láskyplných vztahů (k sobě i k druhým) pro váš klid a pro zdraví vašich dětí. Protože právě děti realizují všechno, co jste v rámci rodiny a sebe vytěsnili, popřeli, pokřivili, k čemu nebo ke komu se nehlásíte a koho nebo co odmítáte. Vaše děti jsou zrcadlem všeho popřeného. Děti jsou dar.

 

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880