Ze semináře "Příroda a její fungování z duchovního hlediska" a jiné...
 
V neděli 12.1.  v Hejnicích na "třicítce" proběhl seminář na téma "Příroda a její fungování z duchovního hlediska".
Bylo nás pět. Čenda Jirsák,  Zilvar z chudobince ani Eda Kemlink tam fakt nebyli Mrkající, ale mé obavy ze zimy a že tudíž nikdo nepřijde se nenaplnily. Po druhé hodině odpoledne jsme u kamen a čajíčku začali rozprávět o podstatě hmoty, fungování přírodních zákonů, duchovní podstatě planety, jejích energetických drahách a o zákonech zvratného působení díky našemu fungování v této části vesmíru. Popovídali jsme také o přírodních duchovních bytostech, o jejich vlivu na nás a opačně, o energetickém vyzařování jednotlivých stromů.
Vysvětlili jsme si, že stromy jsou živé organismy, že mají své strážce a mluvili i o bytostech, které mají jednotlivé stromy na starost. Dále byla řeč o lesní duchovní hierarchii, vílách, strážkyních pramínků a studánek. Byla toho spousta.
Pak jsme si po teorii šli všichni tyhle nauky vyzkoušet na vlastní kůži do lesa. V lese už o nás věděli, ukazovali jsme si tam, co znamená moudrý a vědomý zásah člověka do přírodního celku, jaké návaznosti to má a sílu a účinky zpětného-karmického působení na člověka. Ukázali jsme si v praxi rozdíly v přístupu k zásahu do lesa:  zkusili jsme si "vychutnat" v místě narušení kopce energii které tam jsou stále narušené, neboť bytosti,  které spravují krajinu jsou na původní krajinné tvary silně navázány a tím pádem,  neošetřeným působením "člověka",  silně deformovány a trpí. Ono se skutečně být v tomto místě nedá, citlivémo člověku se tam v těch místech značně přitíží. Zrovna na tomto narušeném místě jsme si také hned vyzkoušeli co vše nám bylo dáno do vínku a prosbou do "vyšších duchovních  instancí" jsme toto místo léčili . Úleva přišla okamžitě, následně jsme obdrželi požehnání a poselství z "vyšších míst".
O obsahu poselství se tady nyní rozepisovat nebudu, to si musí každý vyzkoušet a ochutnat sám.
Potom jsme si taky zkusili "hledání matečního stromu" pomocí ulomené malé větévky z velkého stromu: stačí 20 cm dlouhá větévka, kterou lehce podržíte mezi prsty natažené ruky a klacík působí skrze nás a původní strom, jako hledáček a "ukazovátko" i na větší vzdálenost. My jsme si toto kdysi vyzkoušeli  na vzdálenost 500 km od matečního stromu, funguje to. Neřekl jsem schválně nikomu z jakého je větévka stromu. Po chvilce otáčení se na místě, všichni našli směr ke stromu, ze kterého byla větévka, bez problému. Mezi člověkem a stromem se v tento moment "natáhne" energetická světelná linka a dotyčný může cítit příval energie, brnění prstů, ruky, nohou a pod.
 
Protože už se začínalo smrákat a všichni jsme začali toužit po čajíku a teple, šli jsme v doprovodu lesních průvodců domů. Předem jsme ovšem poděkovali za instruktáž a podporu lesních mudrců. Doma po rozehřátí nás napadlo si zkonstalovat pocity stromu a lesa, do kterého vstupuje člověk "Homo automobilis" a nebo člověk Člověk.
Pohádky o očarování nezvaných návtěvníků se do tečky shodují s tím, co se nám v konstelaci ukázalo. Lesní ochránci skutečně dokážou zmást člověka natolik, že je schopen i upustit od nekalých úmyslú a zabloudit. Opačně samozřejmě fungují úplně stejně, plně podpoří vše, co vede ke zharmonizování a vzestupu lesa,  krajiny a tím i člověka samotného.
Zkusili jsme si také, zda a v jaké formě a síle se projevují tyto skryté zákonitosti u konzumovaných zvířat. Ukázalo se, že je to v podstatě úplně stejné. Pokud přistupujeme k zabití zvířete vědomě a připravíme ho na to že odejde, bude zabito, ono se skutečně připraví a odevzdá. Maso z něho je už
pak "volné", bez stresu, daleko chutnější, viz domácí produkty - to zná asi většina lidí, doma je doma. Pokud jsme ale ke zvířeti přistoupili klasicky-barbarsky, vědomí a vše, co zvíře v ten moment cítí se plně přenese do konzumovaného masa. Vibrace vědomí zvířete v mase "zůstává" a projeví se v žaludku, protože maso nelze strávit, je příliš těžké. Po čase takto konzumovaného masa se skutečně člověk svým vyzařováním i chováním přiblíží konzumovanému zvířeti. Opět si nese následky zvratného působení, zákona akce -reakce, tak jako ostatně každý z nás.
 
Zjištění, že s konzumovaným masem zůstává v Prasátko Obrázkynašich
buňkách a v našem vědomí vibrace stresu a vibrace zvířecího vědomí, je pro člověka šokem a překvapením, které se hluboko vryje do paměti. Pokud ovšem před zabitím zvíře požádáme o "omluvu" a vysvětlíme mu - jako vnímavé, citlivé i když "zvířecí" bytosti, že se ho chystáme zabít, jeho vědomí může změnit formu a maso zvířete pro nás není škodlivé. Byla to sice sílný, ale velmi poučný závěr pro nás i všechny účastníky.
 
Máme obrovskou odpovědnost a vše co činíme, se nám ve stejné formě taky navrací. Je to skutečně na nás, příroda tu bude i bez nás,nmůžeme být i my bez ní? Zatím mi připadá, že si toto dostatečně neuvědomujeme, z peněz si totiž neukousneme, ale ze zdravých potravin ano.
 
Vyberme si.
 
 

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880