Vzory chování, které potřebujeme opustit, abychom mohli být šťastni.

Ve svém životě opakujeme chování našich předků. Mámy, otce, prarodičů i praprarodičů. Dále učitele a další, pro nás důležité, osoby.

Byli nám vzorem a my jsme vědomě nebo podvědomě okopírovali jejich chování, postoje i přesvědčení, a to ve všech oblastech života. 

Cesta ke svobodnému chování, k individualizaci, ke tvořivosti, ke štěstí vede skrze vědomé opouštění těchto modelů na mentální i emoční rovině.

V hloubce duše se však více-méně bojíme chovat a projevovat zásadně jinak, než naši předkové. A i když jsme přesvědčeni o tom,  že se nechováme tak, jako se chovali oni, tak se často mýlíme.

Máme nevědomý hluboký strach z toho, že nás nepřijmou, když se začneme projevovat dle vlastních potřeb.  

Nespokojenost v některé oblasti života nám ukazuje, že právě zde se nechováme podle vlastní individuální potřeby, ale podle modelu někoho jiného.

Tato nespokojenost může být chápána jako normální životní jev, avšak cílem člověka není prožívat, ale žít naplno, naplnit své poslání - umožnit svým talentům, aby se rozvinuly a přinesly druhým lidem radost, obohacení, poučení atd.

 

 

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880