Neviditelné zákony rodinného systému.

Moudrost našich (pra)babiček, (pra)dědečků a lidí žijících poklidným životem je vepsaná do jejich tváří i způsobu chování. Představujeme si je obvykle, jak sedí na verandě domu, vedle kočka a pes a moc toho nenamluví. Jejich oči jsou živé a bystré.

Tito lidé měli přirozené napojení na moudrost života a nepotřebovali rodinné konstelace ani jiné terapeutické odbloky, protože věděli nebo se generacemi naučili přirozeným pravidlům v rámci svého systému, ve kterém žili. Byli v souladu. Se sebou i s bytím. Byli pokornější, trpělivější, charakterově pevnější a laskavější, než jsme nyní my.

Jaká pravidla neznáme?

 

Zákon pořadí.

Nový systém má přednost před starým systémem. Znamená to, že pokud se dospělý syn rozhodne žít s partnerkou, je pro něho důležitější, než  máma nebo otec. Partnerka má přednost před členy starého systému.

Stejně to platí i o dospělé dceři. Pokud žije s mužem, je pro ní přednější, než otec nebo matka.

Porušování tohoto pravidla se děje tím způsobem, že synové - dospělí muži -  citově více inklinují k matkám, než k partnerce. Podvědomě jí vnímají jako jistější a důležitější osobu než je jejich žena. Naopak, pokud žena pořád upřednostňuje svou matku před svým mužem, citové odcizení s partnerem je na světě. Muž je v tomto případě třetím = chyba v pořadí. Vede to k napětí v rodině a konfliktům.

Synové a dcery si musí udělat vědomě pořádek v hodnotovém řebříčku, musí emočně opustit rodičě a tím se stát emočně dospělými, aby v jejich rodinách mohl být klid. Stačí malá práce a ochota v této oblastí a její efekt je pro partnery mnohonásobný.

 

Děti jsou na třetím místě v nové rodině. NESMÍ BÝT NA DRUHÉM MÍSTĚ, DĚTI  NESMÍ  BÝT DŮLEŽITĚJŠÍ  NEŽ  JEJICH  OTEC!  Tahla velmi častá "nemoc" rodin má za následek trápení a problémy ve vztazích.

Matky upřednostní dítě před mužem - stane se pro ně důležitějším a partner pak nemá své místo. Vede to k problémům a rozchodům.

 

Jak to je u vás s dodržováním pořadí v rodině? Sdělte svou zkušenost ostatním v komentáři.

 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Nejbližší akce:

Máma a dcera - harmonizace vztahu

14. 7. 2018

9.30. - 17.30

Atelier U Potoka, Nekoř 125 u Žamberka

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/harmonizace-vztahu-mama-a-dcera-seminar-14-7-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz podporující komunikace ve vztazích

20.7.2018 

16 - 20 hod

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/kurzy

Přihlaste se prosím na tel: 602 262 880 nebo na recepci studia na tel:  773 523 007 nebo tady:  ivana@rodinneterapie.cz

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880