Články

Jsem máma a moje dítě má problém...

Zákon lásky vyvažuje  harmonii v rodinném systému. Vede děti prožívat  emoční stavy svých matek, které  nechtějí vnímat.

A děti to ze slepé lásky ke svým matkám udělají!

Víme, co je pro druhého dobré?

O sebepřijetí, o lásce k sobě.

O sebepřijetí 2. - Sex.

Často ženy chtějí změny právě z důvodu, že necítí radost, potěšení, vzrušení, touhy a vášeň. Ženy touží po tom, aby byly schopny vnímat větší potěšení ve všech oblastech svého života. Jednou z oblastí je sex. (více v článku)

Dopis nemocné přítelkyni.

Zákony rodinného systému

Neviditelné bytosti přírody - recenze knihy.

Kdybych tak mohla žít svůj život.

Jak "výchovou" zničit pocit bezpečí v dítěti - čtěte v článku...

Naše mylné představy (iluze) o lásce

Byli jsme výchovou formováni k tomu, abychom se vyhýbali strachu a bolesti. A  tak se ve svém myšlení a chování utíkáme k nereálnému vysněnému světu. Stal se nám z toho životní styl, vyhýbat se strachu a bolesti. A tak hledáme vzory,vůdce, vlády, tvoříme zákony, ve kterých už se dávno nevyznáme, zákonem potíráme předešlé zákony, kamery kvůli "bezpečí" kam se podíváte, práce na vlastním nitru se v této kultuře moc nenosí, ani nemá nijakou zvláštní podporu.

Z únorového semináře - co mi tělo říká...

Jednotlivé orgány a části těla "touží " po tom, aby fungovali tak, jak byli stvořeny a tím plní svůj úkol. Jejich stav závisí i na míře pozornosti, kterou jím dáváme. Uvěříme-li nějaké autoritě nebo lékaři, že něco nemáme v pořádku, že máme nemoc, tak se tím stav zhoršuje. Lze to vidět. Tělo v tomto případě více ztrácí možnost sebeléčení, než v případě, že pochybujeme o tvrzení autorit týkající se stavu našeho těla a udržujeme si neochvějnou představu o tom, že to bude lepší a že příznaky nemoci jsou dočasné. 

Jsme v síti "psychických masáží".

Jsme vystaveni neustálému tlaku z reklam, které přesně ví, co je pro nás dobré a co nevyhnutně potebujeme k nabytí pocitu štěstí - je to siná mentální masáž,  cílem které je často pouze  vydělat na důvěřivosti lidí a které pramálo záleží na spokojenosti zákazníka nebo pacienta. Začněme být více podezíraví  a začněme více používat zdravý selský rozum, abychom této psycho-masáži nepodlehli.

Potřeba pomáhat.

Střípky z lednových konstelací.


Potřeba pomáhat,  litovat druhého, neustále sledovat, co by ten druhý ode mne mohl potřebovat, aby se cítil lépe - tyto naše potřeby se ukazují býti společné, jak ve vztahu k rodičům, tak ve vztahu k partnerovi... (čtěte více)

Lpění na vlastních představách

Lpění na vlastních představách = stavění své klece.

Na semináři systemických konstelací se často objevuje jedno společné téma, které se týká většiny účastníků.

V lednu to bylo hlavně o iluzích. O naučených nebo okopírovaných nezdravých přesvědčeních, jak to má vypadat - ja má vypadat vztah k muži, jak mám vypadat já, jaký má být správný vztah k rodičům, jak se má chovat manžel a jakou roli má mít manželka a podobně. Iluze a přesvědčení, které máme jsou sice ochranými, jistou dobu je potřebujeme, ale pokud se jich dlouho držíme, uvízneme v kruhu, ze kterého sice chceme ven, protože nám už nevyhovuje, ale nevíme jak. 

Potřebujeme růst dál... (čtěte více)

Uvědomujeme si následky svého konání?

Ze semináře "Příroda a její fungování z duchovního hlediska" a jiné...
 
V neděli 12.1.  v Hejnicích na "třicítce" proběhl seminář na téma "Příroda a její fungování z duchovního hlediska"... (čtěte více)

Jan Hnízdil - důležité rady do dalších dnů.

Co jako lékař radíte lidem, aby ve zdraví přežili rok 2013?


Radím jim, aby slepě nedůvěřovali ani lékařům ani politikům. Zachovali klid a zdravý rozum. Když se objeví zdravotní obtíže, je to informace o tom, že člověk dělá v životě nějakou chybu, nebo žije v podmínkách, které ho poškozují. Tím myslím především stav naší společnosti. Negativní energie, kterou šíří politická reprezentace je generátorem nemocí. Co s tím? Nejdůležitější je zastavit se a přemýšlet, co vám chce tělo nemocí sdělit. Stejnou informační hodnotu má společenská krize. Nemoc jednotlivce není voláním po léku. Společenská krize není voláním po penězích. Je to zpráva: „Takhle už dál žít nemůžete. Pokud nezměníte hodnoty, ale naprosto zásadním způsobem ve všech oblastech - životosprávy, vztahů, ekologie…tak tady můžete skončit!“. ... (čtěte více)


Anděl sebelásky.

Raz, keď sa nevyspaná skoro ráno zobudíš a tvoja myseľ ti začne znova predkladať známe výčitky, domnienky a presvedčenia, že budeš mať špatný deň, pretože si šla spať príliš neskoro a spala príliš málo na to, aby si sa mohla cítiť vyrovnaná, spokojná zo sebou a milujúca – ako sa o tom hovorí na sebepoznávacích seminároch a píše v knihách o transformácii a o ceste ku šťastiu a hojnosti - raz takto ráno sa veci začnú odohrávať rovnako, ako už často predtým.... 

Význam vnímání přírodních bytostí.

Svěřím se s jednou mou zkušeností, která mi asi navždy, změnila pohled na fugování a smysl fungování člověka tady na Zemi. Pohled na naší propojenosti s veškerenstvem, o naší moci 
měnit skutečnost a o tom, kam se tohle všechno poznání tak rychle ztratilo.... (čtěte více)

Dobrý a špatný lektor.

Setkávám se s informacemi, ve kterých se hodnotí lektoři na ty dobré a ty nedobré, ty "správné" a ty "nesprávné". Kriteria pro honocení jsou různá a lidé, kteří tyto informace dávají upozorňují čtenáře, aby si dali pozor na výběr lektora konstelací, protože... (čtěte více)

Rozhodni se být šťastný.

“Můžete mít všechnu lásku světa, ale pokud se rozhodnete, že budete nešťastní, tak budete nešťastní. A člověk může být šťastný, ohromně šťastný, aniž by k tomu měl nějaký důvod – protože pocity štěstí a neštěstí závisí na vašem rozhodnutí.

Trvá hodně dlouho, než si uvědomíte, že záleží jen na vás, zda budete šťastní, nebo nešťastní, protože egu velmi vyhovuje  myslet si, že příčinou vašeho neštěstí jsou ti druzí... (čtěte více)

Pýcha a hrdost.

Je pýcha překážkou duchovnosti?

Z Eckhart Tolle TV, říjen 2012.
Překlad: OrgoNet

Otázka:
Je na překážku duchovnosti, když je člověk pyšný na sebe a na jiné? Je to pýcha, když má člověk radost ze svých úspěchů?
Eckhart Tolle:
Když jste pyšní na někoho jiného, samozřejmě to znamená, že má na něj vaše ego nějaké napojení . Třeba vaše děti, nebo někdo blízko vás, členové rodiny.
Je rozdíl, jestli cítíte dobrý pocit z něčeho, co jste udělali, a jestli cítíte pýchu. Pýcha je obvykle založena na nesprávném vnímání: „To jsem udělal já. Já jsem to dokázal“. Nikoliv na hlubším vesmírném Já, jehož já jsem dočasným vyjádřením. Pýcha je založena na omezeném vnímání Já, mého ega: „Já jsem to udělal. Podívejte se na mě.“ ... (čtěte více)

Možná se v tomto poznáváte...

Není jednoduché dojít poznání sebe sama a toho, co je pro nás důležité v léčbě a regeneraci svého stavu celistvosti a osobní síly.
Aktuálním krokem pro většinu z nás je uvědomit si, že jsme ve skutečnosti tvůrci své vlastní reality, kterou prožíváme v tuto chvíli. Proto je nutné, abysme se všichni obraceli hluboko do svého nitra a pozorovali zde myšlenkové vzory, které si většinou podvědomě neseme a které se projevují v naší realitě, a to možná způsobem vyvolávajícím události, situace, či okolnosti nadále přinášející do životů to, co nechceme, nebo jsme chtěli jinak.... (čtěte více).

Jak uchopit nebo potlačit vlastní sílu.

Síla a slabost, t.j. neschopnost použít vlastní silu k prospěchu všech.

Téma neustále prostupující našim životem. Neschopnost uvědomit si jasně a klidně, co právě potřebujeme a neschopnost vyjádřit naše potřeby druhým s ubezpečením, že tím nemíníme ignorovat jejich potřeby a že se dokonce můžeme lehce a radostně domluvit.... (více v článku)

Pozor na "nálepky", které dáváme dětem.

Problémy dětí s učením se a chováním ve škole často souvisí s onálepkováním dítěte mnohem dříve, než do školy začalo chodit.  Několikrát zopakovaný odsudek rodiče - "ty jsi ale blbec", "ty nešika", " jsi hrozný",  atd. vedou dítě - které často nemůže jinak - k realizování této potřeby rodiče a skutečně se z bystrého a vnímavého dítěte stává "blbec, nešika a hrozný člověk".... (čtěte v článku)

Rituál odpuštění - nenarozené děti.

Nenarozené děti - téma, které se týká téměř každého z nás buď přímo nebo skrze generace předků. Zátěž, kterou si neseme potlačením bolesti nebo vytěsněním informací - a může se týkat rodičů nebo dalších předků - nám znemožňuje plný prožitek života, radosti a může nám bránit v realizování plánů, či snů. 

Uzavřeme se novým prožitkům, své citlivosti a cítíme se jakoby v mlze lhostejnosti k vlastním přáním, snům, tvořivosti, rodině i práci. Rozloučit se s minulými traumaty související s nenarozenými dětmi je podstatnou částí procesu léčení duše.

 (čtěte v článku)

Se starým myšlením už nevystačíme.

Vážení a milí,

je to tak, se starým myšlením, starými názory už nevystačíme...

Pro někoho to může být ohrožující zjištění, ale doba je už jiná. Pokud se jí nepřizpůsobíme v názorech a přesvědčeních, zůstaneme stát, jako sochy na náměstí, na které padá prach.... (více v článku)

Potřebujeme konflikty?

Často sa pýtame sami seba, čím sme prispeli k atmosfére napetia v rodině, vo vzťahu k partnerovi, alebo k děťom. Sťažujeme sa priateľom, že máme konflikty v rodině, či v práci. Obvykle vidíme viac príčin vonku – u druhých, ako u seba a je to pochopiteľné, pretože motívy našeho konania sú pred našim vnímaním často skryté a majú mnoho vrstiev, cez ktoré nevidíme.... (více v článku)

Básně

Kolik síly je potřeba, abych udělala tak prostou věc...

Ženství a ženskost se poslední dobou stává populárním tématem nejenom mnoha seminářů, ale i debat, vznikají kruhy žen a kruhy sdílení, ženské spolky i prostá ženská setkání, internetové skupiny atd. s cílem posílit a podpořit často vystresovanou, unavenou, zraněnou, tápající a mnohdy životem ubitou bytost, která si říká žena.

Jenom nezůstat stát a trpět...

Pokud se dostaneme do stresu, ztuhnutí těla je jeho přirozeným obranným mechanizmem z dávných dob. Způsobuje  neschopnost jasně myslet a reagovat tak, abychom nekonali proti svým zájmům - proti sobě. Často nejsme schopni udělat vůbec nic. ... (více v článku)

Chtít - nechtít ženu?

V životě jsem měl opravdu mnoho velkých učitelů. Nikdo a nic se však nevyrovná ženě, která teď spí v mé ložnici. Moje žena se stala mým guru, mou spásou a múzou. Je pro mě jakousi klíčovou dírkou, která mi dovoluje spatřit Boží světlo.”

Nejbližší akce:

Co jsou rodinné konstelace 

a jak probíhají?

přednáška s ukázkou

22.6.2018 od 17.30

Studio biorezonnce, Korunní 313/13, Praha

https://studio-biorezonance.cz/akce

Účast je možná bez přihlášení a je zdarma

----------------------------------------------------------------------

Rodinné konstelace

23. 6. 2018

9.30. - 17.30

Studio biorezonance, Korunní 313/13, Praha

https://www.rodinneterapie.cz/inpage/rodinne-konstelace-v-praze-23-6-2018/

==================================================

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

Cesta domů...

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880