Rodinné zátěže

Váš život je postavený ne na tom,

jací byli vaší rodiče,

ale jaké vzpomínky z doby dětství si uchováváte.

Pokud se odříznete od své minulosti a od předků, tak se nemáte o co opřít a nemáte z čeho čerpat. 

Co jsou rodinné zátěže?

Jsou to způsoby chování a myšlení  převzaté od předků,

které neprospívají, ale škodí 

 a vedou k neúspěchu v jedné nebo více oblastech života.

Rodinné zátěže se mohou projevit v pocitech tíhy, smutku, neopodstatněné únavy, příliš malé energie nebo příliš excitovaných stavů, vedou k závislostem a často i k sebedestruktivnímu chování.

 Rodinné zátěže se přenáší do dalších generací.

Co jsou rodinné zátěže a jak s nimi pracovat?

7.9.2017 | Rubrika: Rodinné zátěže

Zabývat se minulostí nebo ne? ... čtěte tady...

Píše se, že  se nemáme zabývat  minulostí, ale žít  v přítomném  okamžiku.

Jak to tedy je?

6.1.2018 | Rubrika: Rodinné zátěže

Test - jak poznáte, zda máte zpracovanou minulost?

6.1.2018 | Rubrika: Rodinné zátěže

Víte že,  vztahy a osobní spokojenost  souvisí s rodinným systémem - s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými?

Vaše původní rodina výrazně ovlivnila:

  jak moc jste spokojená(ý) se sebou, se svým životem

jak se daří vašim dětem

jak šťastné máte partnerství

kolik pozornosti jste schopni dávat sobě

jak silný máte pocit osobní stability

jak se vám daří v práci 

jak se vám daří  tvořit

 

kolik máte dobrých přátel

kolik máte peněz

jaké máte zdraví

do jaké míry jste úspěšný člověk

jak vycházíte sám se sebou

jak vycházíte s druhými

No, jakkoliv byla vaše původní rodina rozvrácená, nyní záleží jen na vás, co se svým životem uděláte.

Máte moc změnit svou přítomnost, budoucnost a harmonizovat i minulost rodinného systému, ze kterého jste vzešli.

Jste-li ochotni zlepšovat vztahy v rodině, dáváte svým dětem největší dar: nebudou už muset opakovat osudy předků a nést  vaše  i  jejich břemena.

 

RNDr. Ivana Jakubíková +420 602 262880